Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jsi návštěvníkem mého blogu, odebíráš novinky, píšeš komentáře, nebo zde nakupuješ, tak mi svěřuješ své osobní údaje. Já je zpracovávám a odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů jsem já, Anna Rubešová, která provozuji webovou stránku www.annierubesova.cz. Jako správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se budete chtít na mě s něčím obrátit, můžeš mě kontaktovat na e-mailu:  annie@annierubesova.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že tvé osobní údaje zpracovávám jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění všech tvých podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jak údaje zpracovávám a proč

Tvoje osobní údaje zpracovávám především proto, abych ti mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníš soutěží, tak zpracovávám tvé osobní údaje za účelem kontaktování v případě výhry a doručení výhry. Takto poskytnuté osobní údaje dál nijak nevyužívám, pokud mi to nepovolíš extra.

E-mailové kampaně a newslettery

Pokud jsi čtenář, tak ti e-mailem posílám novinky či informace o nových článcích, ke kterým ses přihlásil/a. Sleduji, co tě zajímá a jaké e-maily otevíráš, abych věděla, co se ti líbí a mohla bych tak tvořit obsah, který tě zajímá. 

Pokud jsi zákazník, tak tvůj e-mail zpracovávám za účelem zasílání obchodního sdělení. Zasílám ti e-maily z důvodu oprávněného zájmu, který u tebe důvodně předpokládám.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání tvého souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografická dokumentace

Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít tvé fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sám/a odvoláš.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout lepší služby.

Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Tvoje osobní údaje zpracovávám já, Anna Rubešová, jakožto správce osobních údajů. Abych si mohla zjišťovat, jak se ti u mě líbí, používám tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

  • MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci
  • Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu se rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání tvých dat mimo Evropskou Unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Tvoje data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, což je ten zámeček vedle url adresy, a zabezpečila jsem tvoje osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z nich využít, kontaktuj mě, prosím, na e-mailu: annie@annierubesova.cz

  • Máš právo na informace, které si právě teď čteš.
  • Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti do 30 dnů doložím, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u mě něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvoje nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování.
  • Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

  • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu také tvoje údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

© 2020 Annie Rubešová